تیر
29
1392

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون آمار توصیفی

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون آمار توصیفی

آمار توصیفی

عنوان مقاله : آمار توصیفی

قالب بندی : Word 2003، Power Point

قیمت : رایگان

شرح مختصر : کلمه آمار و داده ها باهم مترادف هستند .به عبارت دیگر آمار یعنی اعداد مربوط به  دنیای ما ونتیجه گیری از آنها برای کشف واقعیتها. آمار ازنظر تاریخی از راه سرشماری وکسب مالیات وجدول های مرگ میر آغازشدو به صورت آمار جدید برای کشف حقایق به کمک داده ها به علوم وعلوم اجتماعی راه یافت .بنابراین آمار با تجربه ومشاهده محض روندی دیگر داشته است . با اینکه مفاهیم ریاضی مانند جمع وتفریق وقضایایی مهم مانند قضیه فیثاغورث، ابتدا براساس تجربه ومشاهده بوده اند بعدها مطلق گرایان با تلاش فکری خود در طول زمان این مفاهیم وقضایارا ازعالم تجربه جدا کرده ودر ذهن پروراندند که در نتیجه آن مبنای ریاضی امروز آفریده شده است . در عصر حاضر آمار و اطلاعات دقیق و به روز از جمله ابزارهای مهم برنامه ریزی و سیاست گذاری و سنجش سیاستهای اتخاذ شده به شمار می آید. بنابراین تهیه و تدوین اینگونه اطلاعات  قابل اعتماد،  بخشی از فعالیتهای ضروری و مهم سازمانها تلقی می شود. مدیران و سرمایه گذاران، با تکیه بر آمارها می کوشند در اکثر برنامه ریزیها و تصمیم گیریها از الگوی گذشته سعی و خطا اجتناب کرده و از هزینه ها بکاهند.  بررسی ها نشان می دهد که تنها با اتکا بر آمار معتبر می توان از منابع و زمان بدرستی استفاده کرد و فعالیتها و سیاستها را در جهت تحقق اهداف پی ریزی و هدایت نمود.

 

کلمات کلیدی :مختصری از تاریخچه علم آمار، کلیت آمار و ریاضی، اطلاعات عددی ، تئوری اعداد، روشهای آماری، روش آمار و ریاضی، آمار توصیفی، روشهای آمار توصیفی، تشکیل جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودار، محاسبه شاخصهای مرکزی، محاسبه شاخصهای پراکندگی، محاسبه همبستگی، محاسبه همبستگی برای تحقیقات پارامتری، تحقیقات ناپارامتری، رگراسیون و پیش بینی، تحلیل داده‌های ماتریس کواریانس، مقیاسهای اندازه گیری، مقیاس اسمی، مقیاسترتیبی، مقیاس فاصله‌ای ، منحنی‌های فراوانی، معیارهای پراکندگی،

 پسورد: www.prozhe.com

حجم فایل : ۱,۸۲۰ کیلوبایت

تیر
29
1392

دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و آمار و نقش آن در بهره وری و افزایش درآمد شرکتها

دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و آمار و نقش آن در بهره وری و افزایش درآمد شرکتها
 

 فناوری اطلاعات و آمار

عنوان مقاله : فن آوری اطلاعات و آمار و نقش آن در بهره وری و افزایش درآمد شرکتها

قالب بندی : word

قیمت :  رایگان

شرح مختصر : تلاش بشر همواره در راستای ایجاد امکانات بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط عادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و برای رسیدن به آن تولید بیشتر و بهینه را هدف اساسی خود قرار داده است. ازطرفی تولید بیشتر و بهینه میسر نمی شود مگر ازطریق تولید بهره ور.یکی از راه های رسیدن به تولید بهره ور استفاده از فن آوری می باشد چرا که کارنامه حیات بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. فن آوری های  اطلاعات و ارتباطات که از آنان  به عنوان فن آوری های جدید و یا عالی ، یاد می شود ، بیشترین تاثیر را در حیات بشریت داشته اند.فن آوری اطلاعات و ارتباطات،بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی  بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن  بر جوامع بشری بگونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است . جامعه ای که در آن دانائی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش ، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است . مهمترین رسالت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، ارائه امکانات و زیر ساخت لازم برای تولید و توزیع دانش می باشد. استفاده موثر و موفقیت آمیز از دانش ، عامل اصلی شکوفائی و توسعه و موفقیت اقتصادی جوامع و کشورها می باشد. بنابراین برای رسیدن به این هدف نیاز به استفاده از روشهای نوین مدیریتی و همچنین کمک گرفتن و غافل نشدن از نقش بسیار مهم فناوری اطلاعات و آمار در این زمینه می باشیم.

فهرست :

تعریف درآمد

درآمد عملیاتی

افزایش درآمد و کاهش هزینه ها

تعریف شرکت های تک محصولی

افزایش بهره وری

کاهش هزینه ها ی تولید و توزیع و انتقال

بهره وری چیست؟

موانع بهبود بهره‌وری

عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری

افزایش بهره‌وری در بخش خدمات

مدیریت تغییر

چرخه بهره وری

کاهش ضایعات

بهینه سازی مصرف انرژی

فناوری آمار و اطلاعات چیست؟

مدیر انفورماتیک CIO کیست ؟

 

پسورد:www.prozhe.com

حجم فایل : ۷۴۸کیلوبایت

تیر
29
1392

دانلود مقاله مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسی موی مردانه

دانلود مقاله مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسی موی مردانه

ریزش مو

عنوان مقاله :  مقایسه اثر ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسی موی مردانه

قالب بندی : PDF

قیمت :  رایگان

شرح مختصر : فیناستراید مهارکننده تیپ ۲ آنزیم ۵ آلفاردوکتاز می باشد که باعث کاهش مقادیر دهیدروتستوسترون شده و در درمان طاسی موی مردانه مؤثر است. در این مطالعه اثر فیناستراید موضعی با نوع خوراکی آن در درمان این بیماری مورد مقایسه قرار می گیرد. مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور می باشد. ۴۵ بیمار مرد بالغ از مراجعین به درمانگا هها و مطب های خصوصی شهر ساری که براساس شرح حال ومعاینه بالینی مبتلا به طاسی مردانه بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند. بیماران واجد شرایط در طی شش ماه وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی به دو گروه الف ( قرص فیناستراید و ژل پلاسبو) و  ب ( ژل فیناستراید و قرص پلاسبو ) تقسیم شدند. جهت ارزیابی تاثیر دارو، سیر بهبودی و عوارض آن، بیماران قبل از درمان، در پایان هفته اول و سپس در پایان هر ماه با مشاهدات بالینی پیگیری شدند و متغیرهای وسعت ضایعه، تعداد مو و تعداد موی ضخیم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل آماری با فرمو لهای آماری توصیفی و کای دو انجام شد.

یافته ها : متوسط زمان ریزش مو در بیماران ۲۳ ± ۱۸  تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر ضخامت و تعداد مو و وسعت منطقه طاسی در پایان هر ماه وجود نداشت . اندازه گیری های متوالی نشان داد که افزایش تعداد موها  و افزایش موی ترمینال در هر دو گروه درمانی در شروع و پایان معنی داری بود.  نتایج نشان داد که اثرات درمانی هر دو داروی ژل و قرص فیناستراید بر بیماران مبتلا به طاسی مردانه در حد متوسط بود.

کلمات کلیدی :  قرص فیناستراید، ژل فیناستراید، عوارض فیناستراید، قرص پروپشیا، داروی درمان طاسی، جلوگیری از ریزش مو، داروی ریزش مو، شامپوی جلوگیری از ریزش مو، موخوره، کچلی، آندروژنتیک آلوپسی، محلول ماینوکسیدیل، قیمت ماینوکسیدیل، قیمت فیناستراید، دوسوکور، آلفاردوکتاز، تستوتسترون، قرص پلاسبو، ژل پلاسبو، پرپشت کردن مو، کم پست شدن مو، ریزش شدید مو، ریزش موی ارثی،

این تحقیق در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است

پسورد: www.prozhe.com

حجم فایل : ۳۷۳ کیلوبایت

تیر
29
1392

بررسی تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی‎

 

پروژه آماری

 

عنوان مقاله :  بررسی تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی‎

قالب بندی:  word, PDF, SAV, PPT

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  در این پروژه تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی به صورت آماری و به کمک نرم افزار SPSS گردآوری شده که جهت آشنایی دانشجویان با نرم افزار SPSS یک فایل پاورپوینت آموزشی نیز در کنار فایلهای پروژه قرار داده شده.

 فهرست :

توزیع شرکت کنندگان بر اساس جنس

توزیع شرکت کنندگان بر اساس سن

توزیع شرکت کنندگان بر اساس میزان تحصیلات

توزیع شرکت کنندگان بر اساس ساعت کار در روز

توزیع شرکت کنندگان بر اساس میزان درآمد

توزیع شرکت کنندگان بر اساس نظر فرد در مورد وضعیت زندگی

مقایسه میزان تحصیلات بر اساس جنس

مقایسه میزان درآمد بر اساس میزان تحصیلات

توصیف متغیرهای کمی مطالعه

تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی مطالعه توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف

یک گروه کمی با توزیع نرمال: آزمونT

دو گروه مستقل کیفی اسمی: آزمون Pearson Chi-Square

همبستگی میزان درآمد با وضعیت زندگی

 

پسورد: www.prozhe.com

حجم فایل : ۱,۶۲۰ کیلوبایت

فروردین
27
1392

دانلود کتاب آموزش UML + سه مقاله مرتبط به زبان فارسی

دانلود کتاب آموزش UML + سه مقاله مرتبط به زبانف ارسی

Unified Modelling Language یک زبان مدل‌سازی است که درسال 1995 به وسیله شرکت Rational معرفی شد. UML یک زبان شی‌گراست یعنی اجزا این زبان متناسب با مفاهیم به کاررفته و پارادایم شی‌گرائی طراحی شده‌اند.  کتاب حاضر که توسط سید رضا شاه امیری تهیه شده است که آموزش این زبان مدلسازی می پردازد شما می توانید این کتاب را با مشخصات زیر از سایت آغازه رایگان دانلود کنید.

عنوان کتاب: کتاب آموزش UML + سه مقاله مرتبط به زبان فارسی

نویسنده: سید رضا شاه امیری

زبان کتاب: فارسی

تعداد صفحه: 81

حجم فایل: 2.2 مگابایت

بیشتر بدانید:

UML زبان استاندارد جهانی برای مدل‌سازی
سطح : مقدماتی

 

فروردین
1
1392

دانلود مقالات سومین کنفرانس داده کاوی ایران - هوش مصنوعی

دانلود مقالات سومین کنفرانس داده کاوی ایران

شما می توانید کلیه مقالات سومین کنفرانس داده کاوی ایران را رایگان از سایت اغازه دانلود کنید. برای مشاهده لیست مقالات به ادمه مطلب رفته و کلیه مقالات را یکجا دانلود کنید. کلیه این مطالب از وب سایت اولین انجمن تخصصی هوش مصنوعی ایران برداشته شده است. لذا پوزش خود را بخاطر عدم توجه مدیران سایت اغازه را از کاربران و مدیران سایت http://artificial.ir خواستار هستیم

لیست مقالات:

1- استفاده از مجمعی از یابنده ها برای طبقه بندی اسناد ( یک رویکرد مبتنی بر ایمنی مصنوعی)
2- تأثیر خصوصیات فایل شاخص بر دقت بازیابی اطلاعات
3- تعیین معماری مطلوب داده ها در معماری سازمانی بر اساس کاوش قوانین انجمنی
4- واکشی قوانین دسته بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
5- ارایه و بررسی روشی موثر جهت انتخاب صفات خاصه مناسب در ساخت درخت تصمیم
6- تحلیل تأثیر جمرهای مادون قرمز بر روی سیگنال های حلقه ردیابی سرجستجوگر
7- تحلیل شبکه عصبی مبتنی بر موجک آموزش یافته با الگوریتم PSO برای پیش بینی بلادرنگ خطاها در گیرنده های تک فرکانسه GPS
8- ساخت هستان شناسی فارسی بر اساس ویکی پدیا و کاربرد آن در بسط پرسش
9- برآورد فاصله ویژگی های سیگنالی الگوهای امضای حقیقی و جعلی با استفاده از مشتقات مرتبه بالاتر در الگوریتم DTW
10- طبقه بندی الگوهای امضای حقیقی و جعلی مبتنی بر نواحی با قابلیت تمایز بالا
11- بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش
12- بکارگیری تکنیک های داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری
13- تشخیص احساسات از روی سیگنال های مغزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
14- ارائه یک مدل مستمر جهت شناسایی قوانین وابستگی از داده های کمّی وزندار
15- شخصی سازی بازیابی اطلاعات در سیستم های نظیر به نظیر با استفاده از به اشتراک گذاری پروفایل کاربران
16- دسته بندی تطبیقی روشهای وب کاوی و حوزه مدیریت ارتباط با مشتری
17- داده کاوی سیگنال های سایکوفیزیولوژی و مغزی به منظور ارزیابی استرس هیجانی
18- کاربرد الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله پوشش حداکثر
19- بهبود ارزیابی شبیه سازی کامپیوتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی
20- ارائه یک شیوه ابتکاری انتخاب نمونه به منظور کاهش داده های حجیم در داده کاوی
21- ارزیابی قوانین انجمنی در داده کاوی
22- ارائه یک چارچوب خزش زبانی جهت بهبود خزش مستندات زبانی
23- عوامل کلیدی موفقیت پروژه "انبارش داده " از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
24- مقایسه الگوریتم های کلاس بندی در تشخیص دیابت و نارسایی قلبی
25- طبقه بندی و ارزیابی روش های داده کاوی برای حاشیه نویسی معنایی و توسعه ی هستان شناسی
26- استفاده از خوشه بندی و خلاصه سازی اسناد جهت نمایه سازی معنایی پنهان توزیع شده
27- تحلیل رضایت مندی شهروندان با استفاده از تکنیک های داده کاوی: موردکاوی شهرداری تهران
28- دسته بندی تطبیقی روش های داده کاوی و نیازهای حوزه ی کاوش جریان داده
29- طبقه بندی و ارزیابی روش های کاوش جریان داده بر اساس رویکرهای مختلف یادگیری
30- الگوریتم های خوشه بندی جریان متن و جریان داده
31- افزایش دقت کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از ترکیب کلاسه بندها
32- ارائه یک چهار چوب داده کاوی برای تشخیص صحنه های حساس در ویدئوی مسابقه فوتبال
33- شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از شبکه های مفهومی فازی و ابزارهای داده کاوی
34- بکارگیری تکنیک های خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک در ساخت درختان تصمیم گیری برای طبقه بندی بهینه مشتریان بانک ها
35- دسته بندی و ارزیابی الگوریتم های کاوش زیرگراف های تکراری
36- استخراج قوانین قابل درک به عنوان یک ابزار کمک تصمیم گیری در بازار سهام
37- تحلیل و مقایسه ی روش های دسته بندی و کشف قواعد وابستگی به منظور کشف نفوذ
38- ارائه یک الگوریتم مقاوم در برابر چرخش جهت کلاسه بندی تصویر بافتی
39- تحلیل پویای ناهنجاری در سیاست امنیتی فایروال با کمک داده کاوی روی رویدادنامه
40- داده کاوی حوادث شغلی در صنعت ساختمان موردکاوی در یک سازمان پروژه محور
41- ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در سرویس های وب از طریق XML کاوی
42- روش های مبتنی بر گراف در کاوش الگوهای ترتیبی دارای فاصله زمانی
43- دسته بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم SVM و بررسی روشهای کاهش خصیصه
44- تشخیص مفید بودن یک متن فارسی برای کاربر با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی
45- حرکت از الگوریتم های K-Means و K-Medoids به سمت الگوریتم CLARANS برای خوشه بندی پایگاه داده های بزرگ
46- تشخیص نفوذ به شبکه های ویژه سیار با استفاده از شبکه های عصبی-فازی
47- مروری بر کلاسه بندی و الگوریتم های آن
48- بررسی انواع موتورهای جستجو، قوانین و الگوریتم های آنها
49- مطالعه تطبیقی قابلیت های فرایادگیرنده های مبتنی بر الگوریتم Boosting و نیازهای داده کاوی در بانک های اطلاعاتی توزیع شده
50- کاربرد داده کاوی در هدفمندکردن انتخاب رشته دانشگاهی و بهبود کیفیت برنامه ریزی آموزشی
51- استفاده از تکنیک های داده کاوی در شناسایی ترکیبات وب سرویس ها در اجرای فرآیندهای کسب و کار
52- یک روش ترکیبی مبتنی بر شبکه ایمنی مصنوعی و اتوماتای یادگیر برای خوشه بندی داده ها
53- مقایسه روش های Bagging وBoosting برای دسته بندی داده ها
54- مقایسه روش های پرسپترون چند لایه، تابع اساسی شعاعی و بهینه سازی کمینه ترتیبی برای دسته بندی داده ها
55- مقایسه روش های نزدیکترین همسایه مجاور، svm،c4.5 و نیو- بیز برای دسته بندی داده ها
56- ایجاد قواعد تصمیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس خوشه بندی
57- آشکارسازی دو مرتبه فشرده سازی در تصاویر پوشش و پنهان نگاری شده JPEG با استفاده از شبکه های عصبی
58- مقایسه روش های کریجینگ و آلگوریتم خوشه بندی در صحت گروه بندی خاک های شالیزاری برای عنصر روی و اسیدیته خاک
59- ارائه یک الگوریتم برای دسته بندی شات ها در ویدئوی مسابقه فوتبال
60- ارزیابی اتوماتای یادگیر به عنوان راه حلی برای بازی های هماهنگی مشکل
61- استفاده از کولونی مورچه ها به صورت معکوس به منظور افزایش قدرت کاوش و جستجوی عامل ها در سیستم شبیه ساز امداد
62- داده کاوی پزشکی: راهکاری جهت کشف روابط بین عوامل خطرزای قلبی
63- محاسبه خطای احتمالی شناسایی خودرو با روش پردازش تصویر و مقایسه آن با میزان خطای یک روش ترکیبی
64- الگوریتم کلونی مورچه برای زمانبندی کار متوازن و پویا در محیط گرید محاسباتی
65- بهینه سازی زمان در زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از اتوماتای سلولی
66- حل مسائل رگرسیون فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک آشوبگونه فازی
67- بروز رسانی مقادیر عضویت آنتولوژی فازی در مواجهه با اطلاعات متناقض با استفاده از انتخاب اصلاح شده بولتزمن
68- انتخاب ویژگی ها از صفحات وب مبتنی بر تئوری مجموعه ناهموار و اتوماتای یادگیر توزیع شده
69- شخصی سازی وب با استفاده از قوانین انجمنی توسعه یافته
70- بکارگیری سیاست کمیسیون چند عامله در تخصیص ایستای منابع گرید با استفاده از عاملهای CBR
71- کاربرد روشهای داده کاوی در پیش بینی مقدار مس در معادن
72- مطالعه و بررسی اثر پسوند و پیشوند در شباهت معنایی جملات زبان فارسی با هدف کاربردی در سیستم های بازیابی اطلاعات
73- تحلیل عوامل موثر بر نمرات دانشجویان دانشگاه پیام نور بوشهر با استفاده از داده کاوی
74- ارائه متد ترکیبی جدید به منظور خوشه بندی به روش K-Means تقسیم و غلبه
75- بکارگیری داده کاوی زمانی مکانی در استخراج نشانگرهای مرتبط با عملکرد شخصی به منظور بهبود سرویس های مکان مبنا
76- فیلتر نمودن هرزنامه در سیستم های مبتنی بر نمونه با استفاده از نگرش خوشه بندی
77- یک الگوریتم دستۀ ماهی های مصنوعی بهبود یافته با پارامترهای تطبیقی
78- پنهان کردن تصویر با استفاده از تابع آشوب
79- خوشه بندی الگوهای دسترسی وب با استفاده از اتوماتای یادگیر و منطق فازی
80- تحلیل رفتار آموزشی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی
81- بررسی تقسیم تصادفی فضای خصیصه ها و تقسیم کلاس-محور داده ها بین رده بندهای پایه برای حداکثر کردن تنوع در مجمع رده بندها و ارائه یک روش برای بهبود کارایی
82- ارائه روشی بر پایه کاوش معنایی به منظور بالا بردن دقت نتایج جستجو در نرم افزارهای قرآنی
83- انتخاب بهترین روش نظرسنجی از مشتریان لوازم خانگی با استفاده از رویکرد داده کاوی
84- ارائه یک مدل خوشه بندی جمعی وزن دار با حفظ اختصاصی بودن داده ها و قابلیت برخورد با نویز
85- یک روش جدید برای انتخاب مسیر بهینه در الگوریتم AODV با استفاده از معیارهای چندگانه
86- استفاده از تئوری بازی در خطی سازی SVM و مقایسه آن با روشهای سنتی SVM
87- ارائه مدلی در نگهداری و تعمیرات قطار با استفاده از تلفیق روش تصمیم گیری AHP و داده کاوی
88- طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مراکز پذیرش گردشگران جهت معرفی بهترین مکان اقامت با استفاده از تکنیک های داده کاوی
89- استفاده از داده کاوی در بهبود مدیریت شهری : موردکاوی سامانه 137 شهرداری تهران
90- داده کاوی در پزشکی
91- داده کاوی جهت مدیریت ارتباط با مشتری بر روی داده های حجیم و نامتوازن شرکتهای مخابراتی
92- مقایسه روش های مبتنی بر داده کاوی در تشخیص بیماری چربی خون
93- دسته بندی سرطان با به کاربردن داده بیان ژن
94- رویکردی مفید در استخراج قوانین با استفاده از شبکه ی عصبی آموزش دیده، خوشه بندی کاهشی و سیستم ایمنی مصنوعی در تشخیص سرطان
95- یک روش جدید برای بازیابی محتوای تصویر بر مبنای معیار ژولیدگی
96- حل مسئله زمانبندی کمینه سازی مجموع تأخیرات وزندار کارها روی یک ماشین با استفاده از آتاماتای یادگیر و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیکی
97- شناسایی رفتار مشتریان با استفاده از ترکیب قوانین انجمنی
98- Beyond ratings:Alleviating new user problem in collaborative filtering systems using demographic data
99- Tracking customers preference changes to improve accuracy of item-based collaborative filtering
100- طبقه بندی پیام های الکترونیکی با استفاده از شبکه های خود سازمانده
101- بهبود روش موجک (Wavelet) جهت تشخیص فریم های صوت و سکوت در سیگنال های صوتی(VAD) با استفاده از آنالیز PCA
102- شناسایی الگوی تأثیر گاز خردل بر روی جانبازان شیمیایی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
103- کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری سل
104- خوشه بندی سلولی جریان داده با تعدد ابعاد
105- رویکرد ترکیبی برای کاهش ابعاد ویژگیهای مجموعه های داده ای با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در تشخیص پزشکی
106- خوشه بندی اسناد XML به روش فازی بر اساس ساختار و روابط بلوک ها
107- پیاده سازی انبار داده مکانی کم تأخیر برای سیستم های حمل و نقل هوشمند (نمونه موردی انبار داده تحلیلی حمل و نقل جاده ای پلیس)
108- ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی خودکار داده های مختلط عددی و دسته ای
109- ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از رویکرد فراابتکاری جستجوی ممنوعه
110- ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک
111- MAKER: الگوریتمی جدید در زمینه قوانین انجمنی
112- مروری بر الگوریتم های خوشه بندی فازی
113- بررسی و طبقه بندی تکنیک های داده کاوی برای استخراج دانش مشتری در سیستم های کسب و کار مبتنی بر وب
114- طبقه بندی استرس روانی با استفاده از ویژگی های خطی و غیر خطی استخراجی از سیگنال مغزی
115- شناسایی مشترکان تلفن همراه که تمایل به ترک شرکت دارند به روش خوشه بندی
116- کشف زیر گرافهای متصل وب با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده
117- الگوریتم مبتنی بر خوشه بندی سلسله مراتبی برای رنگ آمیزی گراف ها
118- بررسی مشکلات Collaborative filtering مبتنی بر شباهت و ارائه راهکارهایی در این زمینه
119- توسعه الگوریتم دسته بندی شبکه عصبی Fuzzy ARTMAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک
120- کاربرد تحلیل پیش بینی کننده با استفاده از سری های زمانی در صنعت فروش و برنامه ریزی تقاضا

 

برای دریافت این کتاب بصورت کامل و یکجا می توانید از لینک زیر کمک بگیرید. (حجم هر فایل 10 مگابایت)- Persiangig

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.--- بخش اول

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.--- بخش دوم

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.--- بخش سوم

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.--- بخش چهارم

 

پسورد فایل:www.aghazeh.com

 

برای دریافت این کتاب بصورت کامل و یکجا می توانید از لینک زیر کمک بگیرید. (حجم هر فایل 10 مگابایت)- Rapidshare

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.--- بخش اول

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.--- بخش دوم

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.--- بخش سوم

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.--- بخش چهارم

 

پسورد فایل:www.aghazeh.com

 

 

سایر صفحات : 123456789...

تبلیغات شما پذیرفته می شود با قیمت توافقی در حد رایگان

 

مدیران سایت

فروش کالا های چرمی

فروش کالا های چرمی و چرم دوزی

 تلفن تماس : 09173248095

وب سایت : http://downloadbig.vcp.ir

منوی کاربر

نام کاربری :

کلمه عبور :عضویت در سایتفراموشی رمز عبور

موضوعات مطالب